İletişime Geç

Süreçler

OneDATA

OneDATA Süreç Yönetimi Hakkında:


Süreçler çok hızlı bir şekilde sürükle bırak yöntemiyle tasarlanabilir. Belirlenen koşullara göre süreç istenilen personel veya yöneticilere otoamatik yönlendirilebilir. Zamanlayıcı eklentisi yapılabilir. Muhasebe programlarıyla entegrasyon yapılıp, sürecin sonlanacağı anda (Sipariş,İrsaliye,Fatura,Kasa,Banka,Çek ve Senet) vs. modüllerine insert yapılabilmektedir. Sürecin personele veya yöneticiye gönderilmesi durumunda, haberdar olması için sms veya mail gönderimi yapılabilmektedir.

Süreç Hedef Yönetimi:


Süreç bütününe yönelik hedefler, alt hedeflere alt yapı oluşturmalıdır. Alt hedefler süreçlerin farklı ve etki derecesi yüksek adımlardan sonra konulmalıdır.

Performans Yönetimi:


Etkili süreç performansı sağlamak için ana hedefler ve alt hedefler belirlendikten sonra süreç sahipleri (yöneticiler), süreç sonunda oluşan çıktıları üzerinde iç ve dış müşterilere ait geribildirimleri sağlayacak sistemler kurmalı, süreç performansında belirleyici olan adımlara hedeflere yöneltmelidir. Ayrıca Süreç içinde oluşabilecek problemlere karşı bir mekanizma oluşturmalı ve süreç performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemelidir.

Kaynak Yönetimi:


Süreç temelli kaynak yönetimi yapılandırılmasında her fonksiyon sürece yaptığı katkı orantısında kaynak payını almaktadır.

Süreç Ara Yüzey Yönetimi:


Süreç haritası bir süreç faaliyetinin diğer süreç faaliyetlerine ürün yada hizmet sağladığı noktaları açık bir şekilde ortaya koyar. Süreçlerde ki buna benzeyen süreçler ara fazları oluşturur. Bu noktalar süreç performansının geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.